17 maalis 2020

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi

Valtioneuvosto on eilen linjannut käytännön toimet koronavirustartuntojen hidastamiseksi ja estämiseksi. Valtioneuvosto valmistelee valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönottoa, joka tapahtuu eduskunnan hyväksymällä valtioneuvoston asetuksella. Tiedotustilaisuudessa kuvattujen toimenpiteiden odotetaan saavan eduskunnassa selvän enemmistön ja tulevan hyväksyttyä. Toimenpiteet astuvat voimaan eduskunnan päätöksellä.
Linjaukset ovat poikkeuksellisia ja vaikuttavat merkittävästi meidän kaikkien arkeen. Rajoituksilla suojellaan erityisesti ikääntyneitä ihmisiä ja niitä, joilla on joku perussairaus. Rajoitukset astuvat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja ovat voimassa tämän hetken tiedon mukaan 13.4.2020 saakka.
Seuraavassa on keskeisiä jäsenyhdistystemme toimintaan vaikuttavia asioita.
Julkiset kokoontumiset
Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen (10) henkilöön. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
SF-Caravan ry suosittaa, että yhdistykset pidättäytyvät kaikkien yhteisten tapahtumien ja kokousten järjestämisestä. Yhdistysten hallitukset ja toimikunnat päättävät omista kokouskäytännöistään itse. SF-Caravan suosittaa virtuaalisten kokousten hyödyntämistä yhdistyksen välttämättömässä päätöksenteossa.
Järjestöjen kokoontumistilat
Valtion ja kuntien laitokset, kuten museot, kirjastot, harrastustilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat jne. suljetaan. Valtioneuvosto suosittelee yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksillä saattaa olla käytössään tällaisia edellä olevassa kappaleessa tarkoitettuja kokoontumistiloja. SF-Caravan suosittaa jokaista yhdistystä, jolla näitä tiloja on käytössään, arvioimaan tilojen käytöstä aiheutuvia riskejä erityisesti ihmisten turvallisuuden näkökulmasta ja tekemään riskiarvioinnin perusteella tarvittavat päätökset.
70-vuotiaat
Yli 70-vuotiaat ihmiset velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä yli 70-vuotiaiden tulisi pysytellä kotioloissa, karanteenimaisissa olosuhteissa siten, että lähikontakteja muihin ihmisiin olisi mahdollisimman vähän.

SF-Caravan-leirintäalueet
Leirintäalueet voivat palvella tämän hetken tiedon mukaan normaalisti. Leirintäalueen käyttö, pitäminen ja
aukiolo eivät ole edellä tarkoitettua ”julkista kokoontumista”. Luonnollisesti kahviloiden, ravintoloiden,
leirintäalueiden jne. määräyksiin voivat paikalliset viranomaiset antaa erillisiä ohjeita, joita tulee noudattaa.
SF-Caravan ry suosittaa, että puhtauteen, hygieniaan ja siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Käsihygieniaan on jokaisen kiinnitettävä normaalia enemmän huomiota. Ohjeistuksia siivoukseen löytyy
sivulta www.thl.fi.
SF-Caravan ry suosittaa, että leirintäalueen pitäjä ohjeistaa asiakkaitaan turvatakseen asiakkaidensa ja
oman henkilökuntansa turvallisuuden poikkeusoloissa. Hyvään tiedottamiseen tulee panostaa erityisesti.
Ulkomailta palaavat suomalaiset
Suomen rajojen sulkemiseen pikaisella aikataululla valmistaudutaan. Matkustaja- ja henkilöliikenne
keskeytetään pääsääntöisesti kokonaan. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat
pääsevät kyllä maahan, mutta palaavat ohjataan kahden viikon karanteeniin.
Lisätietoja koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä määräyksistä: https://valtioneuvosto.fi/tietoakoronaviruksesta
Lisätietoa koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-
covid-19
Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561

[ylös]