tuleva nuorisotila

Nuorisotila oli aluksi tämän näköinen keväällä 2013.